27 აპრ. 2020
კომპნანია Roku, Inc. (ROKU) 2020Q1 ფინანსური მაჩნევენბების წარდგენამდე მცირე ანალიზი.

მოგესალემებით. კომპანია Roku, Inc. (ROKU) 7 მაისს აქვეყნებს, 2020 წლის პირველი კვარტლის ფინასნურ მაჩვენებლებს...

0 კომენტარი
15 აპრ. 2020
კომპანიები, რომელთა აქცეიბიც საგრძნობი ფასდაკალებით შეგიძლიათ შეიძნოთ!

მოგესლამებით. მას შემდეგ რაც მსოფლიო მოიცვა COVD-19 ვირუსმა და სრულად მოახდინა მსოფლიო ეკონიმიკის გაჩერება. ეს აისახა როგორც სრ...

0 კომენტარი