28 თებ. 2023
შური-ეჭვიანობის ტენდენცია. როგორ ამრუდებს რეალობას ეს მენტალური ნაკლოვანება.

ათი მცნების ერთ-ერთი, კერძოდ მე-10 მცნება ეხება შურს და ეჭვიანობას. არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა, არა გულ...