23 აპრ. 2018
22/04/2018 საფონდო ბაზრის მიმოხილვა

2018 წლის პირველი კვარტლსი კომპანიების მოსალოდნელი მოგების ანალიზი საფონდო ინდექსები მდგომარეობა სახაზინო ობლიგაციების კონკ...