05 მაი 2021
Put & Call Options განმარტება

ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ Call და Put ობციონებზე. რას წარმოადგენს ეს ფინანსური ინსტრუმენტები და რა მახასიათ...