09 მაი 2023
Copy-Paste საინვესტიციო სამყაროში.

ბიოლოგიაში და კონკრეტულად გენურ ინჟინერიაში, მეცნიერები ხშრად გამოიყენებენ ტერმინს კლონირება რომელიც ნიშნავს შემდეგს: ტერმინი კლონირება ა...