26 ოქტ. 2022
რას გვასწავლის ROIC (Return on invested capital) მნიშვნელოვანი ფინანსური კოეფიციენტი კომპანიის აქციებში ინვესტირებისთვის.

ინვესტირებული კაპიტალის ამონაგები (Return on invested capital (ROIC)) ეს კოეფიციენტი განსაზღვრავს კომპანიის ეფექტურობას,...

31 ოქტ. 2022
რას ნიშნავს ბიზნესის უსაფრთხოების თხრილი. MOAT

მარტივი შედარება რომ გავაკეთოთ, კომპანიები მძლავრი მანქანებია, რომლებიც იღებენ კაპიტალს, ახდენენ ამ კაპტიტალის ინვესტირებას პროდუქტებსა თ...