23 ნოვ. 2020
ყველაზე მარტივი გზა კომპანიის აქციის რეალური ფასის დასადგენად

ეს არის ალბათ, ყველაზე მარტივი ფორმულა როგორ შევაფასოთ კომპანია და დავადგინოთ რამდენად ძვირია თუ იაფია აქციის ფასი, მის მომავალ სავარაუდო...