ეკონომიკური ინდიკატორი. რომელიც დიდი ალბათობით განსაზღვრავს მომავალ ეკონომიკურ რეცესიას.

ინვესტორებს ყოველთვის სურთ რომ, მკაფიოდ გრძნობდნენ ეკონომიკის მაჯისცემას.

გადაცემაში საუბარია სწორედ ამ მაჩვენებელზე. უფრო სწორედ ამ 2 ინსტრუმენტის კორელაციაზე რომელიც, დიდი ალბათობით ზუსტად განსაზღვრავს მომავალ ეკონომიკურ ვითარებას.
ეს მაჩველებელი დიდი ყურადღების ქვეშ ექცევა მცხვილი ინსტიტუციონალური ინვესტორების მხრიდან.
 

კომენტარები

ბოლო სიახლე