სემინარი NYSE NASDAQ

                                                                      

მოგესალმებით.

მათ, ვისაც აინტერესებს შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟაზე წარმატებული ინვესტირება, კომპანიების აქციებში. გთავაზობთ 5 დღიან სემინარს.

სემინარი სრულად ორიენტირეუბლი იქნება კომპანიის აქციებზე, მოკლევადიან და გრძელვადიან ინვესტირებაზე და ასევე განვიხილავთ ობციონებზე სტრატეგიებს, როგორც დაზღვევის (ჰეჯირების) საუკეთესო ინსტრუმენტს. ვინაიდან აქციებზე გრძელვადიანი პოზიციების საუკეთესო დაზღვევის მექანიზმები, სწორედ ობციონებით ჰეჯირების სტრატეგიებია (აქ არ მოიაზრება ბინარული ობციონები) 

სემინარზე განხილული საკითხები:

პირველი დღე.

1. რას წარმოადგენს კომპანიის აქცია და რას ნიშნავს IPO. (Innitial publick Offering)
2. რას წარმოადგენს საფონდო ინდექსები. და ბიზნესსექტორები.

 • S&P500. DOW JONES. RUSELL2000 ინდექსების განმარტება და მათი დანიშნულება.
 • ბიზნეს სექტორების განმარტება და მათი დანიშნულება.

3. როგორ მოვძებნოთ და შევარჩიოთ საბროკერო კომპანია. (საბროკერო კომპანიების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები)
4. საბროკერო კომპანია TDameritrade და სავაჭრო პლატფორმა Thinkorswim

 • როგორ გავხსნათ ანგარიში საბროკერო კომპანიაში www.tdameritrade.com 
 • Thinkorswim სავაჭრო პლატფორმის ძირითადი ფუნქციონალის ახსნა-განმარტება (მიმოვიხილავთ პლატფორმის ძირითად შესაძლებლობებს. ვინაიდან პლატფორმა მრავალფუნქციურია და განკუთვნილია სხვადასხვა სახის ინვესტორებისთვის და ტრეიდერებისთვის, განხილული იქნება მხოლოდ ძირითადი მახასიათებლები პლატფორმის შესახებ.)

მეორე დღე.

5. საფონდო ბაზრის შიგთავსის ანალიზი (კვადრო დიაგრამა $VOLD. $ADD. $TICK. ES/futues. განმარტება)

 • ეს არის, NYSE. NASDAQ. ყველა ფინანსურ გარიგებაზე ინფორმაცია, გამოტანილი 4 ფანჯარაში. JDinvestment-ის ამ სახის ანალიზისთვის იყენებს სპეციალურ სკრიპტებს, რისი მიხედვითაც აგენერირებს უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას განსასაზღვრად იმისა თუ, რა ხდება რეალურად საფონდო ბირჟაზე. (ფარდის მიღმა) ეს უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციაა გასაგებად იმისა, თუ როგორ იქცევიან მსხვილი ინსტიტუციონალური ინვესტორები და Reteil ტრეიდერები. რა ხდება რეალურად საფონდო ბირჟაზე.
  P.S. ლექციის ბოლოს, თქვცენი სურვილის შემთხვევაში გაზიარებული იქნება ამ ინფორმაციის მაგენერირებელი სკრიპტები.

7. რას წარმოადგენს Short პოზიცია?

8. განვიხილავთ სავაჭრო სტრატეგიას "Short Squeeze". 

 • როგორ მოვძებნოთ ესეთი კომპანიის აქციები და განვახორციელოთ წარმატებული ინვესტიცია Short Squeeze სტრატეგიით.

მესამე დღე

9. რას წარმოადგენს ობციოენბის ბაზარი.

 • ობციონების განმარტება და მათი დანიშნულება.
 • რამდენნაირი გარიგება არსებობს ობციონების ბაზარზე. (Long Call. Short Call. Long Put. Short Put. პოზიციების განმარტება და მათი მუშაობის სტრუქტურა)
 • როგორ იყენებენ ობციონების კონტრაქტებს მსხვილი ინსტიტუციონალური ინვესტორები და ჰეჯ-ფონდ მენეჯერები, მათი გრძელვადიანი ინვესტიციების დასაზღვევად. *Hedgeing.
 • ჰეჯირებისთვის საჭირო ობციონ სტრატეგიები Vertical Spread. Long Call (bull) vertical. Long Put (Bear) Vertical.

10. რა ინფორმაციას იძლევა ობციონების ბაზარზე "გახსნილი ინტერესი". და რას ნიშნავს დელტას ჰეჯირება? 

 • ფასდაუდებელი ინფორმაცია სენტიმენტის გასასაზღვრად.
 • როგორ გამოვიყენოთ "გახსნილი ინტერესი" წარმატებული ინვესტიციის გასაკეთებლად.

მეოთხე დღე

11. ობციონებზე კომბინაციების (სტრატეგიების აგება). განვიხილავთ Vertical Spread სტეატეგიებს. ეს სტრატეგიები გამოიყენება როგორც კომპანიის აქციებზე აღებული პოზიციების ჰეჯირებისთვის ასევე მოკლევადიანი გარიგებებისთვის. ვიანიდან საკითხი საკმაოდ ინფორმატიულია სრული დღე დაეთმობა ამ სტრატეგიების ანალიზს.

 • Bull Call Spread
 • Bull Put Spread
 • Bear Call Spread
 • Bear Put Spread

მეხუთე დღე.

12. გრძელვადიანი ინვესტიცია. (მნიშვნელოვანი ფინანსური კოეფიციენტების განხილვა)

13. განვხილავთ რამოდენიმე კომპანიის ფუნდამენტალურ ანალიზს.

14. სემინარის შემაჯამებელი ნაწილი. (განხილული საკითხების შედეგად დაგროვილ კითხვებზე პასუხი)

P.S. სემინარის ჩატარდება საღამო საათებში. ეს ის პერიოდია, როდესაც შეერთებულ შტატების საფონდო ბირჟა მუშა რეჟიმშია. შესაბამისად სემინარის განმავლობაში განვახორციელებთ რეალურ გარიგებებს კომპანიის აქციებზე. JDinvestment-ის საინვესტიციო პორტფელიდან

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სემინარის ღირებულება შეადგენს 350 ლარს.
 

რეგისტრაციის შემდეგ, სარეგისტრაციო აპლიკაციაში თქვენს მიერ მითითებულ Email-ზე მოგივათ ანგარიშწორებისთვის ანგარიშის ნომერი და შემდეგ, სემინარზე დასასწრები Zoom პლატფორმის ლინკი.

სემინარის ჩატარების დრო:

სემინარი ჩატარდება რეგისტრანტებთან, წინასწარი შეთანხმებული დროის მიხედვით. (ეს იქნება საღმოს, სამუშო საათების დასრულების შემდეგ)
სემინარის ხანგრძლივობა 2 საათი/დღე.
 

სემინარზე დასწრების სურვილის შემთხვევაში დააკლიკეთ ქვემოთ მითითებულ სურათს და გაიარეთ უფასო რეგისტრაცია.