სტრუქტურა

საიტი შედგება რამოდენიმე მენიუს და ქვემენიუს ობციებისგან. 

განყოფილება: "გარიგებები" ეს არის ავტორიზებული მომხმარებლებისთვის. ამ განყოფილებასთან წვდომა ფასიანია. განყოფილებაში გაზიარებულია JDINVESTMENT-ის ორი, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პორტფოლოს შიგთავსი. რა აქცეიბს ვფლობთ, როდის შევიძნეთ რა ფასად და კონკრეტულ პოზიციაზე რა პროცენტულ მოგებას ან წაგებას ვაგენერირებთ.

ასევე ნებისმიერი ახალი პოზიციის გახსნის შემთხვევაში პორტფელში ეს ინფორმაცია იმავდროულად აისახება. ასე რომ ავტორიზებულ მომხმარებლაბს იმავდროულად აქვთ წვდომა ჩვენს მიერ შეძენილო აქციის შესახებ, შესყიდვის ფასის მითითებით. 

"ბლოგი" განყოფილებაში მოთავსებულია ყველა ბლოგი რას JDINVESTMENT-ზე შეგვიქმნია. ამ განყოფილებში არის როგორც უფასო ასევე ფასიანი ბლოგები. ანალიკიტული ინფორმაცია ჩვენი შეხედულების და გაანალიზებული მონაცემების ჩვენეული ხედვაა.

"ვიდეობლოგი" განყოფილებში მოთვსებულია ვიდეობლოგები და JDINVESTMENT -ს მიერ მომზადებული გადაცემები. ესეც ერთგვარი საინფორმაციო საშვალებაა. იმს გასაგებად თუ რას ვსაქმიანობთ ჩვენ.

"სახარება"-ში მოთავსებულია თავისუფალი თემა. ესე ვთქვათ კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა. ვფიქრობთ რომ ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მკითხველისთვის.

საიტზე ასევე გვაქვს "ჩატი" სადაც ხშირად ვაზიარებთ კომპანიების აქციებზე მოკლევადიან გარიგებს.