ცხრილი

საიტის ეს განყოფილება განკუთვნილია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლისთვის.

ამ განყოფილებაში გაზიარებულია Jdinvestment-ის აქციების Watch list-ი და ასევე Jdinvestment-ის მიერ განხორციელებულ რეალური გარიგებების ისტორია. საწყისი საინვესტიციო კაპიტალი შეადგენს $25.000

პოზიციის აღებისთანავე ამ განყოფილებაში გაზიარებული იქნება ინფორმაცია, რომელი კომპანიის აქციაზე მოხდა პოზიციის აღება. და რა ფასად.

რაც შეეხება Watch list-ს. ჯამში მოიცას სულ 8 კომპანიის აქციას. მხოლოდ ამ კომპანიის აქციებზე ვახდენთ გარიგებებს. მიუხედავად იმისა რომ ერთბაშად შეიძლება ავიღოთ სამი პოზიცია, Watch list-ში მაინც ვუთითებთ ყველა ყიდვის ან გაყიდვის ფასის დონეებს.  და ბოლო სვეტში გენერირდება %-ული მოგება წაგების მაჩვენებელი.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ watch list-ში ნებისმიერი კომპანიის აქცია მითითებული ფასით, და დააკვირდეთ შემდგომ პოზიციის მოგება-წაგების მაჩვენებელს.

დეტალურად თუ რა ინფორამციის მატარებელია ეს გვერდი უყურეთ მოკლე ვიდეოგიდს.

ეს სტატია ფასიანია